bg1
bg1
bg1
bg1
bg1
     

Blogi

18.
VEEBR
2021
Posted by Delta MS

Konkurss „Andmepärl 2021“ ootab silmapaistvaid andmelugusid ja infograafikat

Sel aastal tähistab statistikaamet 100. aastapäeva ja sel puhul kuulutati välja konkurss Eesti möödunud aasta parima andmeloo ja infograafika väljaselgitamiseks.

Statistikaameti üks eesmärke on parandada ühiskonna andmekirjaoskust. Propageerimaks andmete kasutamist ja mõtestamist, algatati konkurss parimate andmekasutuste tunnustamiseks.

Konkursi kategooriad

Parima andmeloo auhinnaga tunnustatakse autorit, kelle andmete tõlgendamine ja kasutus on toonud mõnda valdkonda või nähtusesse märkimisväärset selgust, avanud nähtuse mõtestamisel uusi tahke, suurendanud inimeste informeeritust, tekitanud laialdast ühiskondlikku arutelu või muutnud inimeste käitumist.

Parima infograafika auhinnaga tunnustatakse autorit, kelle loodud andmevisuaal, rakendus või infograafika on teostuse või mõju poolest eeskujuks, propageerib andmete kasutamist ja mõtestamist visuaalse keele kaudu ning selles on kasutatud parimaid infograafika meetodeid. Töös on võetud arvesse konteksti ning disaini kasutajakesksust. Selles on originaalsust ning eksperimenteerimise julgust.

Osalemine ja hindamine

Konkursil võivad osaleda kõik üksikisikud, kollektiivid, avalikud asutused ja ettevõtted, kelle andmelugu või infograafika on avaldatud artiklina, dokumendina, kasutusjuhendina, uuringuna või mõnes muus formaadis (sh pilt vm) aastal 2020. Konkursile esitatud töid hindab statistikaameti kokku kutsutud hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad statistikaameti esindajad, majandus-, infotehnoloogia-, rakendusuuringute, graafilise disaini ja meediaeksperdid. Hindamiskomisjon valib kummaski kategoorias välja kuni viis parimat tööd, millest võitjad valib rahvas hääletuse teel.

Tööde esitamine ja võitjad

Konkursile oodatakse töid hiljemalt 28. veebruariks 2021 e-posti teel stat@stat.ee märksõnaga „Andmepärli parim andmelugu“ või „Andmepärli parim infograafika“. Töö võib esitada autor ise või keegi teine.

Statistikaamet kuulutab parima andmeloo ja infograafika auhinna nominatsioonid oma veebilehel välja 15. märtsil 2021. Võitjad selguvad 31. märtsil. Kummagi kategooria võitja saab preemiaks valikuliselt raamatu- või elektroonikapoe 500-eurose kinkekaardi.

Võitjad ja kummagi kategooria viis parimat tööd avaldatakse statistikaameti veebilehel.

  • Loe konkursi täpsemate tingimuste ja hindamise kriteeriumide kohta siit.
  • Lisateavet saab e-posti teel stat@stat.ee või telefonil 625 9300.

Contact us

Andres Vaher
Marketing Coordinator

Welcome to the Delta Management School Community

Dear students, researchers, today’s and tomorrow’s partners and other interested parties! Delta Management School is a modern, multidisciplinary and experimental study, research and innovation centre. You can find suitable contacts at the TEAM link below.

Our people

Delta Management School

University of Tartu Delta Building
Narva mnt 18 / 51009 Tartu / ESTONIA
Open every day 07.30 am – 08.00 pm
E-mail: DeltaSchool@ut.ee
Location map

Delta Café is open Monday to Friday 11 pm – 4:30 pm.
delta.kohvik@gmail.com / +372 5302 8944

Reception Desk (only technical information):
+372 737 6363; + 372 5331 4670

Parking for guests is available at the UT Sports Hall or Ujula Coop parking lots.

We use cookies on our website and Google Analytics to analyze website traffic statistics. Privacy Policy.

Close