bg1
bg1
bg1
bg1
bg1
     

Henry Kattago

Henry Kattago on Haridus- ja Teadusministeeriumi varaküsimuste asekantsler. Varaküsimuste asekantslerina näeb ta endal kolme peamist eesmärki.

  • Esiteks, korrastada ja arendada haridus- ja teadusvaldkonna digiteenuste portfelli ja ökosüsteemi nii, et see toetab ministeeriumi kõigis vastutusvaldkondades digipöörde edukat elluviimist.
  • Teiseks, saavutada strateegiline edasiminek riigile kuuluva haridusvõrgu ning -taristu korrastamisel.
  • Kolmandaks, parandada ministeeriumi ja valitsemisala kriisikindlust.“

Varasemalt töötas Henry Riigikantselei strateegiabüroo direktor, kelle vastutada oli riigi strateegilise planeerimise raamistiku kujundamine ja riigi pikaajalist arengustrateegia „Eesti 2035“. Riigikantseleis oli Henry ülesandeks ka koordineerida avaliku sektori innovatsiooni edendamist, koosloomet, avatud valitsemise partnerluses osalemist, ÜRO säästva arengu eesmärkide täitmist Eestis, koostada ja viia ellu Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi ning juhtida Teadus- ja Arendusnõukogu sekretariaadi tööd.

LinkedIn profiil

Contact us

Andres Vaher
Marketing Coordinator

Welcome to the Delta Management School Community

Dear students, researchers, today’s and tomorrow’s partners and other interested parties! Delta Management School is a modern, multidisciplinary and experimental study, research and innovation centre. You can find suitable contacts at the TEAM link below.

Our people

Delta Management School

University of Tartu Delta Building
Narva mnt 18 / 51009 Tartu / ESTONIA
Open every day 07.30 am – 08.00 pm
E-mail: DeltaSchool@ut.ee
Location map

Delta Café is open Monday to Friday 11 pm – 4:30 pm.
delta.kohvik@gmail.com / +372 5302 8944

Reception Desk (only technical information):
+372 737 6363; + 372 5331 4670

Parking for guests is available at the UT Sports Hall or Ujula Coop parking lots.

We use cookies on our website and Google Analytics to analyze website traffic statistics. Privacy Policy.

Close