bg1
bg1
bg1
bg1
bg1
     

Majandusteadus

Majandusteadus (Bakalaureuseõpe)

Majandusteaduse bakalaureuseõpe sobib sulle, kui sind huvitab, kuidas toimivad ettevõtted ja kogu majandus, kuidas mõjutavad üksteist tarbijad, ettevõtted ja riik ning kuidas panna alus oma ettevõttele. Sind ootab tänapäevane ja rahvusvaheline õpikeskkond, kus omandad laiapõhjalised teadmised ja praktilised oskused paljudest majandusvaldkondadest. See annab sulle tööturul konkurentsieelise, sest võimaldab saada hakkama nii era- kui ka avalikus sektoris.


Õppeaste: bakalaureuseõpe
Õppekeel: eesti keel
Õpingute kestus ja maht: 3 aastat, 180 EAP
Õppevorm: päevaõpe
Toimumiskoht: Tartu
Õppekohtade arv: 70
Õppetasu: tasuta


Õppetöö

Meil on päevaõpe. Kasutame erinevaid õppevorme: loenguid, seminare, praktikume, e-õpet ja individuaalset juhendamist. Lisaks teed sa iseseisvat tööd nii individuaalselt kui ka koos õpingukaaslastega.

Majandusteaduse bakalaureuseõppest saad sa erialase mõtlemise oskuse ja töövõtted praktiliste majandusotsuste langetamiseks. Sa õpid mõistma majanduse toimimist nii ettevõtte kui ka kogu majandussüsteemi tasandil.

Sa tutvud majandusteooria peamiste mudelitega ja õpid neid majandusprobleemide analüüsimisel kasutama. Sa saad teada, kuidas otsida ja koguda andmeid ning kuidas neid mitmesuguste meetoditega analüüsida, aga ka tulemusi tõlgendada, hinnata ja rakendada.

Sa omandad teadmisi ettevõtete toimimisest ning oskusi selleks, et asuda tegutsema juhtimise, turunduse, majandusarvestuse või finantsjuhtimise valdkonnas. Samuti õpid analüüsima ettevõtlusvõimalusi ja -keskkonda ning looma uue ettevõtte ärimudelit.

Õpingute käigus arendad sa oma analüüsi- ja meeskonnatöö oskusi, disainmõtlemist, eneseväljendusoskust ja esinemisjulgust. Mitut ainet õpid rahvusvahelises rühmas, mis annab ettevalmistuse tööks üleilmsetel turgudel ja hindamatu kontaktivõrgustiku.

Õppekeskkond

Õpe toimub Eesti kõige moodsamas ja mugavamas õpikeskkonnas – Tartu Ülikooli Delta keskuses. See on paik, kust saavad tuule tiibadesse head mõtted ja ideed. Delta on multidistsiplinaarne õppe-, teadus- ja innovatsioonikeskus, mis soodustab erialade vahelist koostööd ja suuremat puutepunkti ettevõtjate ja ühiskonnaga. Delta keskuse tudengialal on mugavad „pesad“ õppimiseks või spontaanseteks kohtumisteks. Rahu ja vaikust armastavatele õppijatele on arvukalt töökohti meie raamatukogus.    

Õppetööd toetavad innovaatiliste tehnoloogiate kasutamise võimalus ning erinevad õppetöövälised tegevused, kus saad nii (suur)ürituste korraldamiskogemuse kui ka hulganisti tulevikuoskusi edasiseks eluks. Leiad endale võimaluse osaleda Turundusklubi praktilistes projektides ja oma portfelli lisada Investeerimisklubist saadud teadmised. Startup Lab pakub võimaluse äriideede arendamisel erinevate mentorprogrammide ning õpikodade kaudu.  

Vilistlasena

Sul on palju karjäärivalikuid. Meie vilistlased on tööturul hinnatud, sest laiapõhjaline majandusharidus loob eeldused erialase mõtlemise oskuse arendamiseks ning selleks, et sa omandad ametikohal vajalikud töövõtted kiiresti.

Meie vilistlased on asunud tööle nii Eesti kui ka välismaa era-, avaliku ja kolmanda sektori ettevõttesse ning organisatsioonidesse, samuti on nad loonud oma ettevõtteid. Nad töötavad näiteks ettevõtte tegev-, turundus-, finants- või personalijuhina, aga ka analüütiku, spetsialisti või nõunikuna avaliku sektori organisatsioonis.

Loe rohkem õppekava ja õppeainete ja sisseastumie kohta ut.ee lehel.

Porgrammiga seotud inimesed

Kadi Timpmann
Programmijuht, avaliku sektori ökonoomika nooremlektor

Programmi ajakava

 • I moodul

  Alusmoodulid

  Alusmoodulid annavad tudengile üldised teadmised ühiskonna toimimisest ja tutvustavad majandusprobleemide analüüsimisel kasutatavat metoodikat.

 • II moodul

  Suunamoodulid

  Mooduli läbinud üliõpilane on omandanud baasteadmised rahvamajanduse ja ettevõttemajanduse peamistest distsipliinidest.

 • III moodul

  Erialamoodulid

  Mooduli läbinud üliõpilane: – oskab määratleda ja analüüsida reaalseid majandusprobleeme ning pakkuda neile argumenteeritult alternatiivseid lahendusi; – on omandanud täiendavaid teadmisi ja oskusi vastavalt valitud kitsama spetsialiseerumissuuna ainete õpieesmärkidele; – oskab rakendada õpingute käigus omandatud teoreetilisi käsitlusi praktikakoha igapäevatöös.

 • IV moodul

  Valikmoodulid

  Mooduli läbinud üliõpilane on omandanud täiendavaid teadmisi ja oskusi vastavalt valitud ainete õpieesmärkidele.

 • V moodul

  Vabaained

  Anda üliõpilasele võimalus oma huvidest lähtuvalt teadmisi täiendada, oskusi arendada ja silmaringi laiendada võttes Tartu Ülikoolis pakutavaid vabaaineid.

 • Bakalaureusetöö või bakalaureuseeksam

Loe rohkem

Contact us

Andres Vaher
Marketing Coordinator

Welcome to the Delta Management School Community

Dear students, researchers, today’s and tomorrow’s partners and other interested parties! Delta Management School is a modern, multidisciplinary and experimental study, research and innovation centre. You can find suitable contacts at the TEAM link below.

Our people

Delta Management School

University of Tartu Delta Building
Narva mnt 18 / 51009 Tartu / ESTONIA
Open every day 07.30 am – 08.00 pm
E-mail: DeltaSchool@ut.ee
Location map

Delta Café is open Monday to Friday 11 pm – 4:30 pm.
delta.kohvik@gmail.com / +372 5302 8944

Reception Desk (only technical information):
+372 737 6363; + 372 5331 4670

Parking for guests is available at the UT Sports Hall or Ujula Coop parking lots.

We use cookies on our website and Google Analytics to analyze website traffic statistics. Privacy Policy.

Close